3 Minute Thesis®

3 Minute Thesis® to ogólnoświatowy konkurs z zakresu komunikacji naukowej, stworzony przez The University of Queensland (Australia). W ramach konkursu doktoranci mają trzy minuty, aby wygłosić ciekawą prezentację na temat prowadzonej pracy naukowej i jej znaczenia dla społeczeństwa. 3MT® nie ma na celu trywializacji badań naukowych lub ich nadmiernego uproszczenia, ale stawia doktorantom wyzwanie, aby przedstawić swoje idee oraz odkrycia naukowe w sposób zwięzły i zrozumiały dla szerokiego, zróżnicowanego grona odbiorców.

W Polsce konkurs realizowany jest w Łodzi na Politechnice Łódzkiej, Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, a także w Warszawie na Uniwersytecie Warszawskim. Swoją pracę naukową mogą zaprezentować doktoranci tych uczelni.

Zainteresowani?
Regulamin konkursu 3MT

Anna Jeszka